MUSEU MUNICIPAL DE CIUTADELLA ES BASTIÓ DE SA FONT

Buy/Rent

Detalls

El Museu Municipal de Ciutadella Bastió de sa Font és un museu de caràcter local, de titularitat i gestió municipals, i depèn íntegrament de l'Ajuntament de Ciutadella. Depositari de tot el material arqueològic recuperat a les excavacions que es realitzen al terme municipal. 


El Museu Municipal de Ciutadella Bastió de sa Font és un museu històric arqueològic de temàtica general amb una exposició permanent sobre la història de Ciutadella i de l'illa, des de l'època prehistòrica i fins a l'època musulmana i l'arribada d'Alfons III el 1287. Així, a partir dels objectes arqueològics exposats, els visitants poden fer un recorregut per les diferents etapes històriques de l'illa.
El 1935 es va inaugurar el Museu Históric Artístic de Ciutadella en els baixos de la casa consistorial. 
A partir del 1995, la seva ubicació es troba a l'edifici del bastió de sa Font, el qual disposa de la màxima categoria de protecció del patrimoni històric en ser declarat BIC. Era un dels cinc bastions per protegir les cinc portes que s'obrien en les muralles. El bastió en el seu origen també tenia funció d'aljub i es proveïa amb l'aigua de la pluja.

L'exposició permanent comença amb els inicis del poblament de l'illa i amb una vitrina dedicada al període pretalaiòtic i a les formes de vida i costums d'aquest moment, segueix amb l'etapa talaiòtica, a la qual es dedica un conjunt ampli de vitrines per tal d'explicar les formes de vida, els costums i les relacions d'aquesta cultura endèmica i representativa de Menorca i Mallorca. Després, trobam un espai dedicat a l'època romana. Per acabar aquest període, hi ha una vitrina dedicada als orígens del cristianisme a Menorca i a les basíliques paleocristianes.

Per últim, trobam un espai dedicat a les incursions vàndales, a l'imperi bizantí, al final de l'imperi romà i a l'inici de l'etapa musulmana de Menorca.
Periòdicament s'hi realitzen petites exposicions temporals per mostrar períodes històrics que no es recullen a l'exposició permanent, aspectes d'antropologia o les noves adquisicions o col·leccions que arriben al museu.
El museu ofereix visites guiades per a grups que ho sol·licitin anticipadament.

informació Rellevant
Adreça Plaça de sa Font s/n. 07760 Ciutadella
Contacte museu@ajciutadella.org
Titularitat de gestió Ajuntament de Ciutadella
Horaris De dimarts a dissabte de 10 a 14 h.
Capacitat
Equips audiovisuals